Teddie

Cafrida's Urbanic Utah Unique


mor: Another Heartbreaker av Milkcreek

far: Roabamsen's Ice Man Ikas


født: 27.03.2017

reg.nr: NO38690/17


Teddie er en fantastisk personlighet, som bare er snill og grei.

Og et skikkelig matvrak.

Hun bor til daglig hos Mona Kathrine Kleiveland med familie, sammen med en berner og en corgi.

Teddie er blitt en stor fin dame.

Og sjefer over gutta boys